Riskpartner


Wie is riskpartner?
Riskpartner is specialist in risicomanagement. Als Erkend MKB adviseur helpt riskpartner met het in kaart brengen van uw bedrijfs- en ondernemersrisico’s.


Wat doet riskpartner?
Ondernemen is risico’s nemen. Risicomanagement is dan ook het uitgangspunt voor ons advies. Organisaties staan dagelijks bloot aan risico’s. Brand, inbraak, diefstal en vernieling zijn de bekende, maar ook ziekteverzuim, milieuverontreiniging of kwetsbare automatisering kunnen de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen.


Wat betekent riskpartner voor u?
Natuurlijk zijn niet alle risico’s uit te sluiten. Maar met bewust risicomanagement kunt u de risico’s inzichtelijk maken en goed beheersen. U kunt afdoende maatregelen nemen om te voorkomen dat risico’s ontaarden in een schade welke leidt tot een stagnatie van het bedrijfsproces. Samen met riskpartner richt u de schijnwerpers op de grote risico’s, maar ook op de kleinere incidenten.


Uw risicoregisseur


Uw Partner

MARGREET_FINAL

Margreet van Heest GRMC®